www.elvita.com.pl

Multisa - część 1

Multisa - część 1

Multisa to pierwsza, kompleksowa technologia nawożenia trawiastych użytków zielonych. Pozwala wyprodukować z jednego hektara użytku zielonego do 7 tysięcy litrów mleka więcej w stosunku do uprawy tradycyjnej.

Wielkość produkcji mlecznej w gospodarstwach silnie determinuje zasobność bazy paszowej, szczególnie pasz objętościowych. Od ilości i jakości sianokiszonki czy kiszonki zależy ilość zwierząt, jaką można utrzymać i produkcyjność w gospodarstwie.

Podstawą produkcji pasz objętościowych oprócz kukurydzy są użytki zielone. Świadomi rolnicy dbają o nie bardziej niż o jakąkolwiek inną uprawę. W związku z powyższym powstała technologia nawożenia trawiastych użytków zielonych MULTISA, która jest odpowiedzią na potrzeby rolników.

MULTISA opiera się na trzech filarach:

  • filar 1: poprawa żyzności i sprawności stanowiska
  • filar 2: efektywne nawożenie NPK
  • filar 3: zbilansowane dostarczanie makro- i mikroelementów

Filar 1 - poprawa żyzności i sprawności stanowiska


W pierwszym roku uprawy podczas wschodów oraz krzewienia definiowana jest ostateczna produkcyjność użytku. Najwyższą produkcyjność użytku zielonego uzyskuje się tylko przy równych wschodach i szybkim oraz mocnym zagęszczeniu runi krótko po siewie. Nie jest to łatwe, gdyż trawy są siane płytko, często również w przesuszoną glebę, co negatywnie wpływa na równomierność wschodów i siłę ukorzenienia.

Negatywny wpływ warunków glebowych w pierwszych fazach rozwojowych może być ograniczony przez zastosowanie rozwiązań wchodzących w skład MULTISA.

Technologia zakłada, że bezpośrednio przed siewem, na uprawioną glebę, stosuje się Elvita Humus L. Jest to płynny nawóz organiczny, zawierający wysoko skoncentrowane kwasy humusowe i fulwowe. Wpływają one na wzmocnienie ukorzenienia oraz poprawienie wykorzystania nawożenia doglebowego. Przekłada się to na zdecydowanie mocniejsze zagęszczenie runi, pozwalające zebrać więcej zielonki już w roku zasiewu.
 
W artykule „MULTISA cz. 2” rozważymy efektywne nawożenie NPK, będące drugim filarem technologii MULTISA.
 
Multisa

 

  

Fot. Gęsta ruń po zastosowaniu Elvita Humus L - użytek zakładany jesienią (doświadczenia własne 25.11.2016)

Przewiń do góry
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Zgadzam się